top of page
greece-1370502_1920.jpg

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΦΕΚ 334Β - 29/01/2021

Τι είναι η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου;

Τέλος σε ένα κομμάτι της γραφειοκρατίας έρχεται να βάλει η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου (ΗΤΚ) από την 1η Φεβρουαρίου 2021, βάζοντας σε μία «τάξη» τα πιστοποιητικά, τους τίτλους κ.α. έγγραφα των ακινήτων. Η ΗΤΚ θα αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας και το ιστορικό των αδειών τους, καθώς και τις μεταβολές τους κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής τους. Οι πολίτες θα έχουν την δυνατότητα να εκτυπώνουν ακριβή αντίγραφα του Αποσπάσματος καθώς και των στοιχείων που το συνοδεύουν.

Η ΗΤΚ αποτελεί το τελευταίο βήμα της οριστικής τακτοποίησης των αυθαίρετων κτισμάτων τα οποία έχουν ενταχθεί στους σχετικούς νόμους, καθώς μόνο με την απόκτησή της η τακτοποίηση θα θεωρείται πλέον ολοκληρωμένη. Συντάσσεται από εξουσιοδοτημένο μηχανικό και κοινοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΤΕΕ.​ Τέλος είναι υποχρεωτική και θα πρέπει να έχουν και όλα τα κτίρια του δημόσιου τομέα και τα κτίρια συνάθροισης κοινού μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Ακόμη υποχρέωση απόκτησης ηλεκτρονικής ταυτότητας θα έχουν τα νέα κτίρια και διηρημένες ιδιοκτησίες για τα οποία εκδίδονται νέες οικοδομικές άδειες, ενώ τα παλαιότερα κτίρια θα πρέπει να την αποκτούν κατά τη στιγμή της μεταβίβασής τους αφού η σχετική δήλωση θα προσαρτάται υποχρεωτικά στα συμβόλαια (ισχύει από 1-1-2022).

Σε τι ωφελεί η ΗΤΚ ;

Σε αυτή την ταυτότητα συγκεντρώνονται σε ένα πιστοποιητικό, στο Πιστοποιητικό Πληρότητας, όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες ενός ακινήτου με αποτέλεσμα:
 

 • Να σταματήσουν να δημιουργούνται νέα αυθαίρετα.

 • Να θωρακίζεται η ιδιοκτησία των πολιτών, καθώς θα είναι καταγεγραμμένες όλες οι τυχόν μεταβολές του ακινήτου. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται και η διαφάνεια στις δικαιοπραξίες (μεταβιβάσεις).

 • Να μειώνεται δραστικά η γραφειοκρατία καθώς ο ιδιοκτήτης έχοντας ψηφιακά τα έγγραφα του ακινήτου του, δεν χρειάζεται να σπεύδει για οποιοδήποτε έγγραφο σε δημόσιες υπηρεσίες. Πλέον, από τον υπολογιστή του θα μπορεί να λαμβάνει τις απαιτούμενες πληροφορίες (πχ τίτλους ιδιοκτησίας, οικοδομική άδεια, δήλωση ακινήτου στο Κτηματολόγιο κλπ).

 • Το Δημόσιο να αποκτά καταγραφή των ακινήτων του με σημαντικές πληροφορίες (για τη στατική επάρκεια, τη δομική τρωτότητα κλπ), ώστε να μπορούν να προγραμματισθούν και οι απαιτούμενες παρεμβάσεις σε αυτά.

 • Να επιταχύνονται οι επενδύσεις, καθώς με ψηφιοποιημένες τις πληροφορίες των ακινήτων (κτηρίων ή οικοπέδων/γηπέδων), συντομεύει δραστικά ο χρόνος διερεύνησης και εξέτασής τους από υποψήφιους επενδυτές.

Πότε δεν είναι απαραίτητη ;

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση της ΠΟΜΙΔΑ, για όσα ακίνητα υπάρχουν εν ισχύ βεβαιώσεις μηχανικών (περί μη ύπαρξης πολεοδομικών παρεμβάσεων) ένα από τα έγγραφα που χρειάζεται να εκδώσει κανείς προκειμένου να προχωρήσει σε πώληση του ακινήτου του, παρέχεται χρονικό περιθώριο αντίστοιχο με τη διάρκεια ισχύος της εκάστοτε βεβαίωσης, η οποία οριοθετείται στους δύο μήνες. Εντός αυτού του χρονικού περιθωρίου μπορεί κανείς να ολοκληρώσει την πώληση ή τη μίσθωση του ακινήτου του χωρίς να χρειαστεί να εκδώσει και την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου.

Για παράδειγμα αν έχει εκδοθεί βεβαίωση μηχανικού στις 15 Ιανουαρίου ο ιδιοκτήτης μπορεί να ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία εντός διμήνου δηλαδή έως τις 15 Μαρτίου χωρίς να χρειαστεί και την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου, παρότι αυτή θα είναι υποχρεωτική ήδη από την 1η Φεβρουαρίου. Η δυνατότητα αυτή ισχύει, για όλες τις βεβαιώσεις μηχανικού που θα εκδοθούν
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Συμπερασματικά, όσοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων προλάβουν να εκδώσουν βεβαίωση μηχανικού μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου θα μπορούν να πουλήσουν ή να νοικιάσουν το ακίνητο τους χωρίς την ανάγκη της έκδοσης της ηλεκτρονικής ταυτότητας.

Διαδικασία συμπλήρωσης ΗΤΚ για την έκδοση Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου και Ελέγχου Κατασκευής.

Τη διαδικασία συμπλήρωσης, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ αναλαμβάνει ο μηχανικός, με την ευθύνη και τον έλεγχο για όσα δηλώνονται και αναφέρονται στα έγγραφα που του παραδίδει ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης. Η καταχώριση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου ή Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας υλοποιείται σε 2 βασικά βήματα:

1Την καταχώριση Οικοπέδου/ Γηπέδου και

2Την καταχώριση Ιδιοκτησιών

Μετά την καταχώριση όλων των απαιτούμενων στοιχείων τόσο για το οικόπεδο όσο και την ιδιοκτησία, ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός εκδίδει το Απόσπασμα Ταυτότητας Κτηρίου (ΑΠ) / Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας που φέρει μοναδικό κωδικό Ταυτότητας Κτηρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας και κλειδί γνησιότητας. Ουσιαστικά το Απόσπασμα είναι η αποτύπωση του τεχνικού φακέλου του ακινήτου με το σύνολο των στοιχείων του.

Στη συνέχεια, ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός αιτείται την έκδοση του
Πιστοποιητικού Πληρότητας Ταυτότητας Κτηρίου ( ΠΠΤΚ) /Διηρημένης Ιδιοκτησίας. Έτσι, το Πιστοποιητικό Πληρότητας περιλαμβάνει την «περίληψη» των στοιχείων του Αποσπάσματος καθώς και τη βεβαίωση του μηχανικού ότι το ακίνητο έχει ή δεν έχει αυθαιρεσίες ή αν αυτές έχουν τακτοποιηθεί. Αξιοσημείωτο είναι πως το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας εκδίδεται ανά ιδιοκτησία, που αποτελεί αντικείμενο μεταβίβασης. Σε ακίνητα με σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών, για παράδειγμα πολυκατοικίες, η Ταυτότητα Κτηρίου συνολικά του ακινήτου, προκύπτει ως το σύνολο των Αποσπασμάτων όλων των αυτοτελών ιδιοκτησιών και των κοινόχρηστων χώρων. Η διάρκεια ισχύος του είναι 2 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης, η οποία ταυτίζεται με την ημερομηνία αυτοψίας. Το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτηρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας, φέρει μοναδικό αριθμό και λαμβάνει κλειδί γνησιότητας. Ουσιαστικά το Πιστοποιητικό Πληρότητας αποτελεί το έγγραφο που θα χρησιμοποιείται σε όλες τις δικαιοπραξίες που προβλέπει η σχετική νομοθεσία. 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξη ενός κτιρίου

Η καταχώριση στην ΗΤΚ συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που αναφέρει ο ν. 4495 και συγκεκριμένα:
 

 • τα στελέχη των Οικοδομικών Αδειών, Αδειών Δόμησης και λοιπών πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών, με τις αναθεωρήσεις και ενημερώσεις τους

 • τις δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων

 • τα σχέδια που συνοδεύουν τις πράξεις και αποτυπώνουν την ιδιοκτησία, δηλαδή κατόψεις των ορόφων που καταλαμβάνει, χαρακτηριστικές τομές και όψεις, καθώς και τη μελέτη προσβασιμότητας ΑμεΑ και εμποδιζόμενων ατόμων, εφόσον απαιτείται

 • το ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α. (Δελτίο Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου), την Τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου ή/και τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τους νόμους περί αυθαιρέτων,

 • το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού

 • το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί

 • τον πίνακα χιλιοστών, εφόσον η Ταυτότητα Ιδιοκτησίας αφορά αυτοτελή διηρημένη ιδιοκτησία ή κοινόχρηστους χώρους

 • τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτηρίου, εφόσον υπάρχει.

Ποια κτίρια και πότε οφείλουν να έχουν ΗΤΚ;

1) Όλα τα νέα κτίρια και διηρημένες ιδιοκτησίες για τα οποία εκδίδονται νέες οικοδομικές άδειες, καθώς και

2) Τα παλαιότερα κτίρια κατά τη στιγμή της μεταβίβασής τους.

3) Τα αυθαίρετα για την περαίωση των δηλώσεων (ισχύει για υπαγωγές από 1-3-2021).

Για την υποβολή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου , βάσει του ν.4495/2017, τα παλαιότερα κτίρια διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

 

       ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1
 

 • Κτήρια που ανήκουν στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ και στα ΝΠΔΔ και κτήρια που στεγάζουν υπηρεσίες αυτών

 • Κτήρια συνάθροισης κοινού (θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες εκδηλώσεων, συνεδριακά κέντρα, κτήρια εκθέσεων), συμπεριλαμβανομένων βιβλιοθηκών, μουσείων, αθλητικών εγκαταστάσεων, σταθμών μετεπιβίβασης ΜΜΜ

 • Πρατήρια υγρών καυσίμων, συνεργεία ή πλυντήρια αυτοκινήτων

 • Τουριστικά καταλύματα άνω των 300 τ.μ.

 • Δημόσια και ιδιωτικά κτίρια προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

 •  Νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, κλινικές, κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας και ψυχικής υγείας, βρεφοκομεία, παιδικοί-βρεφονηπιακοί σταθμοί, οικοτροφεία, οίκοι ευγηρίας, ιδρύματα χρονίως πασχόντων, ιδρύματα ατόμων με αναπηρία

 • Καταστήματα κράτησης και ειδικά καταστήματα κράτησης νέων 


Σημείωση: Για τα προαναφερόμενα κτήρια της 1ης Κατηγορίας υπάρχει περιθώριο 5 ετών για την καταχώριση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου.

       ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλα τα υπόλοιπα κτίρια και οι αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες ανεξαρτήτως χρήσης.
Για αυτά τα κτήρια η υποβολή γίνεται
κατά τη μεταβίβαση του κτιρίου ή της αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας και η σχετική δήλωση προσαρτάται υποχρεωτικά στο συμβόλαιο. Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις υφίσταται υποχρέωση ενημέρωσης της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου ύστερα από οποιαδήποτε εργασία παρέμβασης ή τροποποίησης στο κτίριο / οριζόντια ή κάθετη διηρημένη ιδιοκτησία, για την οποία απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από δημόσια αρχή. Αυτό διασφαλίζει τη συνεχή, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του Ηλεκτρονικού Μητρώου.

 

Κυρώσεις και πρόστιμα

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί δήλωση ψευδών στοιχείων, εκτός των ποινικών κυρώσεων, προβλέπεται πρόστιμο ύψους από 2.000 έως 20.000 ευρώ, ανάλογα με την επιφάνεια που δεν έχει αποτυπωθεί στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου. Τα όρια των κυρώσεων διπλασιάζονται, εάν υπάρξει υποτροπή των παραβάσεων και εάν αυτές αφορούν σε οικοδομικές εργασίες σε παραδοσιακούς οικισμούς, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και προστατευόμενες περιοχές (άρθρο 19 του ν. 1650/1986). Εφόσον διαπιστωθεί, από τους σχετικούς ελέγχους των διασυνδεδεμένων βάσεων δεδομένων (ηλεκτρονικό μητρώο, ΕΚΧΑ, ΔΕΗ και Κέντρο Διαλειτουργικότητας που λειτουργεί στη Ε.Γρ. Πληροφοριακών Συστημάτων), παράλειψη συμπλήρωσης των στοιχείων της ταυτότητας του κτιρίου, επιβάλλεται, από τον Ειδικό Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πρόστιμο στον ιδιοκτήτη του ακινήτου, το ύψος του οποίου κυμαίνεται από 200 ευρώ μέχρι και το 10% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

Υπενθυμίζεται ότι για τα αυθαίρετα των Κατηγοριών 1 έως 4 η διαδικασία της τακτοποίησης συνεχίζεται μέχρι την 31η Μαρτίου 2026. Ωστόσο μετά την 30ή Σεπτεμβρίου 2020 καταβάλλονται προσαυξημένα ποσά τακτοποίησης. Το ύψος της προσαύξησης είναι 20% για το πρώτο έτος καθυστέρησης, ενώ για κάθε επιπλέον έτος καθυστέρησης το ποσοστό αυξάνεται.

bottom of page