top of page

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΕ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΙΔΑΡΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΙΣΧΥΣ ΝΟΜΟΥ 4495

Ως 31/03/2026 

Τροπολογία με βάση το Νόμο 245Α/2020

Κατηγορίες Αυθαιρέτων που έχουν συντελεστεί πριν από την 28η.7.2011 και μπορούν να ρυθμιστούν:

Κατηγορία 1: Αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης, κατοικιών ή μη σε κτίρια με επικρατούσα χρήση κατοικία, που υφίστανται πριν από το έτος 1975. Ρυθμίζονται με την καταβολή μόνο του παραβόλου υπαγωγής.

Κατηγορία 2: Αυθαίρετες κατασκευές που υφίστανται πριν από την 1η.1.1983. Πληρώνουν το 15% του προστίμου.

Κατηγορία 3: Αυθαίρετες μικρές παραβάσεις, όπως μικρές αλλαγές στις διαστάσεις του κτιρίου, μικρές αποθήκες, πρόχειρες κατασκευές κλπ. Ρυθμίζονται με την καταβολή μόνο του παραβόλου υπαγωγής.

Κατηγορία 4: Αυθαίρετες κατασκευές εφόσον δεν παραβιάζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του σαράντα τοις εκατό (40%) τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης, δόμησης και σε ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους.

Αυθαίρετες κατασκευές σε ακίνητα που διαθέτουν οικοδομική άδεια, ανεξαρτήτως του ποσοστού υπέρβασης της κάλυψης ή της δόμησης, όταν αυτές δεν ξεπερνούν τα πενήντα (50) τ.μ. σε συνολική δόμηση,

Αυθαίρετες αλλαγές χρήσης, εφόσον έχουν συντελεστεί σε περιοχές εντός σχεδίου και με την προϋπόθεση, ότι η εν λόγω χρήση είναι σύμφωνη με τις επιτρεπόμενες χρήσεις της περιοχής,

Αυθαίρετες κατασκευές ημιυπαίθριων χώρων σε κτίσματα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου και με την προϋπόθεση, ότι η χρήση τους είναι σύμφωνη με τις επιτρεπόμενες χρήσεις της περιοχής, εφόσον δεν παραβιάζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του εξήντα τοις εκατό (60%) τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης.

ΣΚΕΨΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Με συμφέρει να υπαχθώ στο Νόμο για το αυθαιρετό μου ή όχι;

- Στην περίπτωση μεγάλων αυθαιρεσιών Κατηγορίας 5 είναι πιθανόν η τελευταία ευκαιρία σου. Επομένως μη κάνεις δεύτερη σκέψη.

- Στην περίπτωση αυθαιρεσιών Κατηγορίας 1 - 4 διάβασε τον πίνακα επιβάρυνσης προστίμων και σκέψου πόσα λεφτά παραπάνω θα χάσεις αργότερα. 

Τι ισχύει για τα «μεγάλα» αυθαίρετα κατηγορίας 5;

Ποια συνεχίζουν να τακτοποιούνται;

Το Υπουργείο περιβάλλοντος σταμάτησε με το νόμο 4495/2017 οριστικά στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 την τακτοποίηση των μεγάλων αυθαιρέτων. Δηλαδή των κτιρίων που κτίστηκαν χωρίς οικοδομική άδεια καθώς και όσων κτίστηκαν με οικοδομική άδεια αλλά οι αυθαιρεσίες τους υπερβαίνουν το 40% της κάλυψης και δόμησης και το 20% του ύψους τους.

Με το νέο πολεοδομικό νομοσχέδιο (ΦΕΚ 245Α/2020) όμως δίνονται λύσεις για την τακτοποίηση ορισμένων περιπτώσεων «μεγάλων» αυθαιρέτων που ανήκουν στην κατηγορία 5 μέχρι τις 31.12.2025.

Συγκεκριμένα συνεχίζουν να τακτοποιούνται αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης της Κατηγορίας 5, που είναι προγενέστερες της ημερομηνίας 28ης.7.2011, εφόσον αφορούν σε:

α. ακίνητα που αποκτώνται μέσω αναγκαστικού πλειστηριασμού, εφόσον η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός (1) έτους από την έκδοση της κατακυρωτικής έκθεσης και το αργότερο μέχρι τις 31.12.2025.

β. ακίνητα που αποκτώνται κατόπιν κληρονομικής διαδοχής, εφόσον η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός(1) έτους από την προθεσμία του άρθρου 1847 του Αστικού Κώδικα και το αργότερο μέχρι τις 31.12.2025.

γ. ακίνητα που εκμισθώνονται με σύμβαση leasing και επανέρχονται στη χρήση του κυρίου ή επικαρπωτή τους μετά τη λύση ή λήξη της σύμβασης, εφόσον η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός (1) από την αποβολή του μισθωτή ή την απόδοση του μισθίου στον κύριο ή επικαρπωτή τους.

δ. ακίνητα που μεταβιβάζονται στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. «ΕΤΑΔ ΑΕ», εφόσον η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός (1) έτους από την καταχώρηση ή εγγραφή της μεταβίβασής τους στα οικεία κτηματολόγια ή υποθηκοφυλακεία.

ε. ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές, οι οποίες κηρύχθηκαν εντός του έτους 2020 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, εφόσον η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Για ακίνητα που βρίσκονται στις παραπάνω περιοχές, οι προσαυξήσεις στα πρόστιμα θα ισχύουν μόνον όταν η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου.

Σε ακίνητα των περ. α΄- δ΄, για τα οποία το γεγονός από το οποίο εκκινεί η αντίστοιχη προθεσμία υπαγωγής έχει συμβεί κατά το τελευταίο έτος πριν την έναρξη ισχύος του νόμου 245Α/2020, υπάγονται στις διατάξεις του ν.4495/2017 για αναστολή κυρώσεων, εάν η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος

ΠΟΣΟ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ το πρόστιμο μετά τη 30/9/2020

Screenshot (693).png

Νόμος 4495/2017

Με το Νόμο 4495/2017 για την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος, ο οποίος ψηφίστηκε τον Οκτώβριο του 2017 και τροποποιήθηκε προσφάτως με το Νόμο 245Α/2020 από την Ελληνική Βουλή, δόθηκε η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες αυθαίρετων κατασκευών αλλά και κτιρίων με αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, να δώσουν μια οριστική λύση στις παρανομίες τους, με πολύ οικονομικό και ξεκάθαρο τρόπο. 

Κάντε ΚΛΙΚ στο παρακάτω κουμπί για ανάγνωση του νομοσχεδίου αυθαιρέτων.

Παράβολα Υπαγωγής

   α) 250 ευρώ για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση μέχρι 100 τ.μ.

   β) 500 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 100 τ.μ. και μέχρι 500 τ.μ.

   γ) 1.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 500 τ.μ. και μέχρι 2.000 τ.μ.

   δ) 4. 000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 2.000 τ.μ. και μέχρι 5.000 τ.μ.

   ε) 10.000 ευρώ για κτίριο/χρήση μεγαλύτερα των 5000 τ.μ.

Εκπτώσεις στα πρόστιμα

Μείωση του ενιαίου ειδικού προστίμου σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

α) Εξακολουθούν να ισχύουν οι μειώσεις:

1. για ΑΜΕΑ που καταβάλλουν το 15%-20% του προστίμου ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας 

2. για παλιννοστούντες ομογενείς και πολύτεκνους που καταβάλουν το 20% του προστίμου οι πρώτοι και το 20%-50% οι δεύτεροι, ανάλογα με τις περιπτώσεις:

3. Τρίτεκνοι με ατομικό εισόδημα έως 25.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ, καταβάλλουν ποσοστό 30% του προστίμου. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και για τις μονογονεϊκές οικογένειες.
​4. Πολύτεκνοι με ατομικό εισόδημα έως 40.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 80.000 ευρώ, καταβάλλουν ποσοστό 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου. Πολύτεκνοι με δευτερεύουσα κατοικία (επιφάνεια μικρότερη των 80 τ.μ.), καταβάλλουν 50% του προστίμου.

β) Διευρύνονται τα κοινωνικά κριτήρια:

- σε μακροχρόνια ανέργους που καταβάλουν το 30% του προστίμου

- σε δικαιούχους επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης που καταβάλουν το 20% του προστίμου.

Σημαντική και για τις δύο ομάδες είναι η απόφαση για διετή αναστολή καταβολής των δόσεων.

Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο μειώνεται, επίσης, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) επιπλέον κατά 20% εάν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη ψήφιση του νομοσχεδίου,

β) επιπλέον κατά 10% εάν υπαχθεί μέσα στο δεύτερο εξάμηνο από τη ψήφιση του νομοσχεδίου,

γ) επιπλέον κατά 10% εφόσον υποβληθεί η μελέτη στατικής επάρκειας ταυτόχρονα με τη δήλωση υπαγωγής.

​Εάν για την υπαγωγή αυθαίρετων ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες εργασίες στατικής ενίσχυσης με την εκπόνηση στατικής μελέτης, το ενιαίο ειδικό πρόστιμο μειώνεται κατά:

α) 60% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 3, 

β) 50% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 2,

γ) 30% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 1.

- Μείωση 30% με 50% (ανάλογα με τα τετραγωνικά) θα ισχύσει για κτίσματα που ολοκλήρωσαν την ενεργειακή αναβάθμιση.

- Έκπτωση 20% προβλέπεται για όσους πληρώσουν εφάπαξ και 10% για όσους καταβάλουν το 30% του προστίμου.

Επίσης, μειώνονται τα πρόστιμα για:

- τα κτίσματα που δεν έχουν οικοδομική άδεια, αλλά έχουν υπερβάσεις δόμησης από 100 έως 500 τ.μ.
 

- αυθαίρετες κατοικίες που έχουν κατασκευασθεί μεταξύ 1983-1993

- αυθαίρετα σε περιοχές εκτός σχεδίου και στις οποίες εκκρεμεί η έγκριση πολεοδομικής μελέτης

- αυθαίρετα υπόγεια – εσωτερικούς εξώστες (πατάρια) – σοφίτες

- στάσιμους οικισμούς κάτω των 500 κατοίκων που δεν είναι παραλιακοί και κοντά σε χιονοδρομικά κέντρα και που έχουν κατασκευασθεί πριν από το 1993

- Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα να μειωθεί κατά 20% η οφειλόμενη εισφορά ενός ιδιοκτήτη ακινήτου - για ακίνητα που μπαίνουν στο σχέδιο πόλης.

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΙΔΑΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΧΡΟΝΟΣ = ΧΡΗΜΑ

Μην χάνεται χρόνο επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά αλλά και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάνοντας ΚΛΙΚ στο παραπάνω κουμπί. Η προσφορά μας δεν περιλαμβάνει χρέωση.

Ταυτότητα-κτιρίου-1040x450.jpg

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Από 1-1-2022 υποχρεωτική στις συμβολαιογραφικές πράξεις

Για την έκδοση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίων τα Κτίρια κατατάσσονται σε 2 Κατηγορίες.

Στην Κατηγορία Ι υπάγονται τα κτίρια που ανήκουν στο Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α., στα Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και αυτά που στεγάζουν υπηρεσίες του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των Ν.Π.Δ.Δ., Κτίρια συνάθροισης κοινού, Πρατήρια υγρών καυσίμων και συνεργεία αυτοκινήτων, τουριστικά καταλύματα (άνω των 300 τ.μ.), Δημόσια & Ιδιωτικά κτίρια εκπαίδευσης, Κτίρια που στεγάζουν δομές Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, Κτίρια Σωφρονισμού.

Στην Κατηγορία ΙΙ υπάγονται όλα τα υπόλοιπα κτίρια και οι αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες ανεξαρτήτως χρήσης.

Για τα κτίρια της Κατηγορίας Ι η υποβολή της ταυτότητας κτιρίου γίνεται μέσα σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία ισχύος των παρόντων διατάξεων, ως ορίζεται η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου στον οποίο θα τηρούνται τα στοιχεία σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτότητα Κτιρίου και την ηλεκτρονική ταυτότητα Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας

Για τα λοιπά κτίρια και αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες της Κατηγορίας II, η υποβολή της ταυτότητας γίνεται κατά τη μεταβίβαση του κτιρίου ή της αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας, οπότε και η σχετική δήλωση για την ταυτότητα προσαρτάται υποχρεωτικώς στο συμβόλαιο της μεταβίβασης της κυριότητας, μετά την ημερομηνία ισχύος ως ορίζεται στο άρθρο 62 (που αφορά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου).

συγκεκριμένα θα περιλαμβάνει τα παρακάτω έγγραφα – μελέτες:

α) το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, με τις αναθεωρήσεις της,

β) τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια,

γ) το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού,

δ) το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί,

ε) δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων,

στ) τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική του κατάσταση,

ζ) το δελτίο δομικής τρωτότητας και τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται,

η) τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον απαιτούνται,

θ) το πιστοποιητικό πληρότητας της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ,ΚΕΡΚΥΡΑ,ΣΙΔΑΡΙ,ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ,ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίων

 

Για τα κτίρια της Κατηγορίας Ι η υποβολή της ταυτότητας κτιρίου γίνεται μέσα σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία ισχύος των παρόντων διατάξεων, ως ορίζεται η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου στον οποίο θα τηρούνται τα στοιχεία σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτότητα Κτιρίου και την ηλεκτρονική ταυτότητα Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας

Για τα λοιπά κτίρια και αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες της Κατηγορίας II, η υποβολή της ταυτότητας γίνεται κατά τη μεταβίβαση του κτιρίου ή της αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας, οπότε και η σχετική δήλωση για την ταυτότητα προσαρτάται υποχρεωτικώς στο συμβόλαιο της μεταβίβασης της κυριότητας, μετά την ημερομηνία ισχύος ως ορίζεται στο άρθρο 62 (που αφορά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου).

Η ταυτότητα αυτή περιλαμβάνει τα παρακάτω έγγραφα – μελέτες:

α) το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, με τις αναθεωρήσεις της,

β) τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια και η απαιτούμενη μελέτη προσβασιμότητας ΑΜΕΑ,

γ) το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού,

δ) το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί,

ε) δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων,

στ) τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική του κατάσταση,

ζ) το δελτίο δομικής τρωτότητας και τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται,

η) τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον απαιτούνται,

bottom of page