ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ*

ΙΣΧΥΣ ΝΟΜΟΥ 4495

Εως 30/09/2020 για Κατηγορία 5

Τροπολογία Ιουλίου 2020 για το Νόμο 4495/2017

  • Δίνεται ολιγόμηνη παράταση έως 30 Σεπτεμβρίου 2020, για την τακτοποίηση όλων των αυθαιρέτων. Ειδικά για τα κτίρια με πολύ σοβαρές αυθαιρεσίες, *κατηγορίας 5, δεν θα δοθεί καμία άλλη παράταση, καθιστώντας την 30η Σεπτεμβρίου 2020 καταληκτική ημερομηνία τακτοποίησής τους. Οι πολύ σοβαρές αυθαιρεσίες αφορούν σε υπέρβαση τουλάχιστον κατά 40% στην κάλυψη και στη δόμηση ή καθ ‘ύψος πάνω από 20% σε σχέση με τα επιτρεπόμενα μεγέθη δόμησης της περιοχής, στη δημιουργία κατασκευών χωρίς καμία οικοδομική άδεια, στη δημιουργία κατασκευών εντός της πρασίας κλπ.

  • Για τα υπόλοιπα ακίνητα με αυθαιρεσίες Κατηγορίας 1,2,3,4 μετά το πέρας της 30ης Σεπτεμβρίου 2020, τίθεται σε λειτουργία η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, η οποία και θα αποτελεί προϋπόθεση για τη διαδικασία ολοκλήρωσης της τακτοποίησης των αυθαιρέτων κατηγορίας από 1 έως 4. Οι ιδιοκτήτες τους δηλαδή, θα μπορούν να τα τακτοποιούν και μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 με καταληκτική ημερομηνία την 31η Μαρτίου του 2026, καταβάλλοντας όμως προσαυξημένα ποσά τακτοποίησης κατά 20% για το πρώτο έτος καθυστέρησης και επιπλέον 5% για κάθε έναν χρόνο καθυστέρησης. Βλέπε σχετικό Πίνακα.

  • Η τακτοποίηση κατά το διάστημα μετά την 30 Σεπτεμβρίου του 2020, θεωρείται ολοκληρωμένη μόνον όταν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου έχει ολοκληρώσει την ηλεκτρονική ταυτότητα της ιδιοκτησίας του, δηλαδή η μη έκδοση της ηλεκτρονικής ταυτότητας θα ισοδυναμεί με μη τακτοποίηση της αυθαιρεσίας. Επομένως, για την μεταβίβαση του ακινήτου του, προϋπόθεση η τακτοποίηση και η έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας.

Η ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου συγκεκριμένα θα περιλαμβάνει τα παρακάτω έγγραφα – μελέτες:

α) το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, με τις αναθεωρήσεις της,

β) τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια,

γ) το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού,

δ) το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί,

ε) δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων,

στ) τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική του κατάσταση,

ζ) το δελτίο δομικής τρωτότητας και τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται,

η) τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον απαιτούνται,

θ) το πιστοποιητικό πληρότητας της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου.

ΠΟΣΟ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ το πρόστιμο μετά τη 30/9/20

ΣΚΕΨΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Με συμφέρει να υπαχθώ στο Νόμο για το αυθαιρετό μου ή όχι;

- Στην περίπτωση μεγάλων αυθαιρεσιών Κατηγορίας 5 είναι σαφώς η τελευταία ευκαιρία σου. Επομένως μη κάνεις δεύτερη σκέψη.

- Στην περίπτωση αυθαιρεσιών Κατηγορίας 1 - 4 δες το πίνακα επιβάρυνσης προστίμων και σκέψου πόσα λεφτά παραπάνω θα χάσεις αργότερα. Ακόμη σημείωσε οτι η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου που απαιτείται για τακτοποίηση μετά τις 30/9/20 είναι μια εργασία με έξτρα κόστος

Νόμος 4495/2017

Με το Νόμο 4495/2017 για την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος, ο οποίος ψηφίστηκε τον Οκτώβριο του 2017 από την Ελληνική Βουλή, δόθηκε η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες αυθαίρετων κατασκευών αλλά και κτιρίων με αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, να δώσουν μια οριστική λύση στις παρανομίες τους, με πολύ οικονομικό και ξεκάθαρο τρόπο. Οι καινοτομίες του νόμου συνίστατο στις:

Παράβολα Υπαγωγής

   α) 250 ευρώ για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση μέχρι 100 τ.μ.

   β) 500 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 100 τ.μ. και μέχρι 500 τ.μ.

   γ) 1.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 500 τ.μ. και μέχρι 2.000 τ.μ.

   δ) 4. 000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 2.000 τ.μ. και μέχρι 5.000 τ.μ.

   ε) 10.000 ευρώ για κτίριο/χρήση μεγαλύτερα των 5000 τ.μ.

Εκπτώσεις στα πρόστιμα

Μείωση του ενιαίου ειδικού προστίμου σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

α) Εξακολουθούν να ισχύουν οι μειώσεις:

1. για ΑΜΕΑ που καταβάλλουν το 15%-20% του προστίμου ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας 

2. για παλιννοστούντες ομογενείς και πολύτεκνους που καταβάλουν το 20% του προστίμου οι πρώτοι και το 20%-50% οι δεύτεροι, ανάλογα με τις περιπτώσεις:

      - Τρίτεκνοι με ατομικό εισόδημα έως 25.000 ευρώ ή                 οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ, καταβάλλουν           ποσοστό 30% του προστίμου. Οι διατάξεις αυτές                   εφαρμόζονται και για τις μονογονεϊκές οικογένειες.

      - Πολύτεκνοι με ατομικό εισόδημα έως 40.000 ευρώ ή             οικογενειακό εισόδημα έως 80.000 ευρώ, καταβάλλουν           ποσοστό 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου.                       Πολύτεκνοι με δευτερεύουσα κατοικία (επιφάνεια                 μικρότερη των 80 τ.μ.), καταβάλλουν 50% του                        προστίμου.

Κάντε ΚΛΙΚ στο παρακάτω κουμπί για ανάγνωση του νομοσχεδίου αυθαιρέτων.

β) Διευρύνονται τα κοινωνικά κριτήρια:

- σε μακροχρόνια ανέργους που καταβάλουν το 30% του προστίμου

- σε δικαιούχους επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης που καταβάλουν το 20% του προστίμου.

Σημαντική και για τις δύο ομάδες είναι η απόφαση για διετή αναστολή καταβολής των δόσεων.

Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο μειώνεται, επίσης, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) επιπλέον κατά 20% εάν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη ψήφιση του νομοσχεδίου,

β) επιπλέον κατά 10% εάν υπαχθεί μέσα στο δεύτερο εξάμηνο από τη ψήφιση του νομοσχεδίου,

γ) επιπλέον κατά 10% εφόσον υποβληθεί η μελέτη στατικής επάρκειας ταυτόχρονα με τη δήλωση υπαγωγής.

​Εάν για την υπαγωγή αυθαίρετων ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες εργασίες στατικής ενίσχυσης με την εκπόνηση στατικής μελέτης, το ενιαίο ειδικό πρόστιμο μειώνεται κατά:

α) 60% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 3, 

β) 50% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 2,

γ) 30% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 1.

- Μείωση 30% με 50% (ανάλογα με τα τετραγωνικά) θα ισχύσει για κτίσματα που ολοκλήρωσαν την ενεργειακή αναβάθμιση.

- Έκπτωση 20% προβλέπεται για όσους πληρώσουν εφάπαξ και 10% για όσους καταβάλουν το 30% του προστίμου.

Επίσης, μειώνονται τα πρόστιμα για:

- τα κτίσματα που δεν έχουν οικοδομική άδεια, αλλά έχουν υπερβάσεις δόμησης από 100 έως 500 τ.μ.
 

- αυθαίρετες κατοικίες που έχουν κατασκευασθεί μεταξύ 1983-1993

- αυθαίρετα σε περιοχές εκτός σχεδίου και στις οποίες εκκρεμεί η έγκριση πολεοδομικής μελέτης

- αυθαίρετα υπόγεια – εσωτερικούς εξώστες (πατάρια) – σοφίτες

- στάσιμους οικισμούς κάτω των 500 κατοίκων που δεν είναι παραλιακοί και κοντά σε χιονοδρομικά κέντρα και που έχουν κατασκευασθεί πριν από το 1993

- Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα να μειωθεί κατά 20% η οφειλόμενη εισφορά ενός ιδιοκτήτη ακινήτου - για ακίνητα που μπαίνουν στο σχέδιο πόλης.

ΧΡΟΝΟΣ = ΧΡΗΜΑΤΑ

Μην χάνεται χρόνο επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά αλλά και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάνοντας ΚΛΙΚ στο παραπάνω κουμπί. Η προσφορά μας δεν περιλαμβάνει χρέωση.

Υπολογίστε ΜΟΝΟΙ σας το πρόστιμο

Χρησιμοποιήστε χωρίς κόστος την πλατφόρμα υπολογισμού του προστίμου για το δικό σας αυθαίρετο. Προσοχή το πρόγραμμα υπολογίζει προσεγγιστικά την δική σας υπόθεση. Θα ήταν συνετό να συμπληρώσετε την πλατφόρμα επικοινωνίας μας για να σας ενημερώσουμε αναλυτικά για τα "παραθυράκια" του νόμου που σας δίνουν την ευκαιρία να κερδίσετε μεγαλύτερα ποσοστά έκπτωσης.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ,ΚΕΡΚΥΡΑ,ΣΙΔΑΡΙ,ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ,ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Google+ Icon
  • Grey Instagram Icon

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ - CONTACT US

Κινητό (Mobile): 0030-699 713 3277 (& viber)

Email: michanikos.corfu@gmail.com / ioanevvasil@gmail.com 

Γραφείο (Office): 0030- 26616 00773 / 26630 95974

Διεύθυνση : (1) Πόλη Κέρκυρας Σταματίου Δεσύλλα 17 & (2) Σιδάρι , T.K. 49100

Address: Corfu Town Stamatiou Desylla 17 & Sidari, Corfu P.C. 49100

Διαφορετικά συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο

Fill the Contact Form below

© 2020 Τεχνικό Γραφείο Ιωάννης Βασιλειάδης Πολιτικός Μηχανικός Κέρκυρα

              Civil/Structural Engineer Services Corfu Vasileiadis Ioannis