Πολιτικός Μηχανικός Κέρκυρα Σιδάρι Ενεργειακός Επιθωρητής Τοπογραφικά Άδειες Μελέτες Αυθαίρετα Βασιλειάδης Ιωάννης ΑΕΙ

Οι παρεμβάσεις

Αντικατάσταση κουφωμάτων και συστημάτων σκίασης

Α. Συρόμενα ή επάλληλα

Β. Ανοιγόμενα

Γ. Μόνο υαλοπίνακες

Δ. Εξωτερικά σταθερά συστήματα σκίασης και εξώφυλλα

Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος -στέγης και της πιλοτής

Α. Εξωτερική θερμομόνωση δώματος και πιλοτής

Β. Εξωτερική θερμομόνωση λοιπού κελύφους

Γ. Εσωτερική θερμομόνωση

Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης

Α. Κεντρικό σύστημα θέρμανσης

Β. Ατομικός (επιτοίχιος) καυστήρας - λέβητας

Γ. Διατάξεις αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης

Δ. Σύστημα με κύρια χρήση ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ

Ε. Ηλιακά συστήματα για παροχή ζεστού νερού χρήσης

Τα ανώτατα όρια των επιλέξιμων δαπανών ανά ειδικότερη παρέμβαση (υποκατηγορία παρέμβασης) θα καθοριστούν στον Οδηγό Εφαρμογής του προγράμματος.

Αυτά προβλέπονται για τα δάνεια

Τα χαρακτηριστικά του δανείου, εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί χρηματοδότηση από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, αναφέρονται παρακάτω.

Κατηγορίες

pdf.png
Screenshot (490)_edited.png

Οι επιλέξιμες κατοικίες

Οι επιλέξιμες πολυκατοικίες

Για να υπαχθεί μια πολυκατοικία στο πρόγραμμα, θα πρέπει:

- Το κτήριο θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως κυρίως κατοικία.

- Ο εκπρόσωπος της πολυκατοικίας κατόπιν απόφαση της γενικής συνέλευσης, να υποβάλει αίτηση (με αυτή συνδέονται όλες οι επιμέρους αιτήσεις από καθένα από τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα)

- Να υποβληθεί ένα ΠΕΑ για το σύνολο της πολυκατοικίας.

- Να συμπεριληφθούν οι κοινόχρηστες παρεμβάσεις.

Σημειώνεται ότι οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που δεν εντάσσονται ή δε θέλουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, υποχρεούνται να συμμετέχουν με δικά τους έξοδα στην υλοποίηση των απαραίτητων κοινόχρηστων παρεμβάσεων.

​Ο ιδιοκτήτης κατοικίας που θα υπαχθεί στο πρόγραμμα, ή ο εκπρόσωπος σε περίπτωση πολυκατοικίας, θα πρέπει να έχει υλοποιήσει τις παρεμβάσεις και να επισυνάψει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα μέσα σε χρονικό διάστημα 13 μηνών (μαζί με τη δήλωση πιστοποίησης για ολοκλήρωση του έργου) από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής στο πρόγραμμα.

​Μια κατοικία είναι επιλέξιμη εφ' όσον

α) είναι κύρια

β) υφίσταται νόμιμα

γ) έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο απαραιτήτως θα πρέπει να έχει εκδοθεί με το νέο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ), σε κατηγορία μικρότερη ή ίση της Δ και

δ) δεν είναι κατεδαφιστέα. Εάν το ΠΕΑ έχει εκδοθεί με βάση τον προηγούμενο ΚΕΝΑΚ, δεν θα γίνεται αποδεκτό.

Μία επιπλέον πρόνοια του νέου προγράμματος, είναι η δυνατότητα υπαγωγής και των κενών διαμερισμάτων - κατοικιών κατά το φορολογικό έτος (σ.σ. εκκαθαρισμένη δήλωση) που υποβάλλεται η αίτηση. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι χρησιμοποιούταν ως κύρια κατοικία σε ένα από τα δύο προηγούμενα έτη.

Σημειώνεται ότι αίτηση μπορεί να υποβάλλει όποιο φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία.

Στην περίπτωση που η κατοικία είναι νεοαποκτηθείσα, οι ενδιαφερόμενοι προς υπαγωγή στο πρόγραμμα, θα πρέπει πρώτα να έχουν καταχωρήσει τα στοιχεία στο Ε9 και μετά να υποβάλλουν αίτηση. Με την αίτηση θα πρέπει να επισυναφθεί ο τίτλος ιδιοκτησίας και το πιστοποιητικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή πιστοποιητικό καταχώρησης του στα κτηματολογικά φύλλα του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου.

Ενημερωθείτε

15 

Σεπτεμβρίου 2019

699 7133277

26616 00773

..ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα του taxisnet.gr για τις αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα του ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ ΙΙ (β' κύκλος). Μην ξεχνάτε πως θα πρέπει να πληρείτε ήδη όλων των προϋποθέσεων του προγράμματος (εξόφληση προστίμων 30% περί αυθαιρεσιών, δήλωση του ακινήτου ως κύριας κατοικίας στο Ε1-Ε9, κτλ). Τέλος οι πρώτες 20.000 αιτήσεις που υπολογίζονται πως θα συμπληρώσουν τον κρατικό προϋπολογισμό (250.000.000 €) θα γίνουν δεκτές. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΙΔΑΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΔΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ CORFU CIVIL ENGINEER
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΙΔΑΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΔΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ CORFU CIVIL ENGINEER

Εσωτερική ή Εξωτερική Θερμομόνωση;

πλεονεκτήματα /  μειονεκτήματα

Η εσωτερική θερμομόνωση εφαρμόζεται, όπως το λέει και η λέξη, στο εσωτερικό των τοίχων του κτιρίου και όχι στην εξωτερική επιφάνειά τους. Σε περιπτώσεις όπου η τοποθέτηση εξωτερικής μόνωσης είναι τεχνικά αδύνατη (κτίρια σε επαφή μεταξύ τους) ή απαγορεύεται η εξωτερική διαφοροποίηση των όψεων των κτιρίων (διατηρητέα κτίρια, παραδοσιακοί οικισμοί) συνιστάται ανεπιφύλακτα. Ενδείκνυται κυρίως σε εξοχικές κατοικίες και χώρους γραφείων – καταστημάτων λόγω της άμεσης απόδοσής της στη θέρμανση ή στο δροσισμό. Αποτελεί ιδανική λύση αν επιθυμείτε ανεξάρτητη μόνωση για το την ανακαίνιση σπιτιού σας σε μια πολυκατοικία ξοδεύοντας λίγα χρήματα (γλιτώνετε το κόστος των ικριωμάτων) και αναβαθμίζοντας τη θερμομονωτική αξία του χωρίς να χρειάζεται η συναίνεση των υπολοίπων ιδιοκτητών. Εφαρμόζοντας την εσωτερική θερμομόνωση πρέπει να γνωρίζετε ότι μειώνονται σημαντικά οι θερμικές απώλειες και αναβαθμίζεται ενεργειακά ο χώρος σας.

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΙΔΑΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΔΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ CORFU CIVIL ENGINEER
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΙΔΑΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΔΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ CORFU CIVIL ENGINEER

Ηλιοθερμία

Τι γνωρίζεται;

Μια σύγχρονη, επιδοτούμενη και πολλά υποσχόμενη αντιμετώπιση του θέματος της θέρμανσης ενός χώρου, είναι η χρήση ηλιακών συλλεκτών για την προθέρμανση του νερού των θερμαντικών σωμάτων και του ζεστού νερού χρήσης. Ηλιοθερμία ορίζεται η διαδικασία κατά την οποία τα ηλιακά θερμικά συστήματα συλλέγουν την ηλιακή ακτινοβολία και την μετατρέπουν σε θερμότητα.

Η μετατροπή χρησιμοποιείται για θέρμανση ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) και για υποβοήθηση συστήματος θέρμανσης χώρων, προθερμαίνοντας το νερό. 

Τα ηλιοθερμικά συστήματα μπορούν να καλύψουν από 10% εως 60% τις ανάγκες μίας κατοικίας σε θέρμανση και σε ζεστά νερά χρήσης, προσφέροντας και αντίστοιχη εξοικονόμηση σε ρεύμα, πετρέλαιο, υγραέριο κλπ.

Τα ηλιακά συστήματα θέρμανσης μπορούν να λειτουργήσουν σε συνδυασμό με οποιοδήποτε σύστημα θέρμανσης χώρων (καυστήρας πετρελαίου, ξύλου, βιομάζας, υγραερίου, αντλία θερμότητας, κλπ), είτε αφορά υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης είτε αφορά καινούργια εγκατάσταση.

Διαβάστε τα πιο πρόσφατα νέα για το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ αλλά και άρθρα που αφορούν αυθαίρετα, άδειες κτλ. Όλα στο πιο ενημερωμένο blog. Κάντε κλίκ στο παρακάτω κουμπί. 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΣΙΔΑΡΙ,ΚΕΡΚΥΡΑ,ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ, ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ,ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΤΙ ΕΠΙΔΟΤΕΙ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ,ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ.