ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΕΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚAI ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΗΡΙΟΥ


Για πρώτη φορά στο νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Αυτονομώ» εντάσσεται και η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου, η οποία θα είναι υποχρεωτική για την αίτηση ενώ θα επιδοτείται το κόστος της.

Σύντομα θα παρουσιαστούν από το ΥΠΕΝ, ο Οδηγός του νέου «Εξοικονομώ Αυτονομώ» 2021.

Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα τεράστιο κύμα ανακαίνισης σε ολόκληρο τον οικοδομικό τομέα επιδιώκοντας και την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων.


Βασικοί άξονες του νέου προγράμματος θα είναι οι εξής:


  • Ως κριτήριο για την ένταξη στο Πρόγραμμα παραμένει η υποχρέωση της ενεργειακής αναβάθμισης κατά 3 κλάσεις

  • Καταργείται η χρονική προτεραιότητα ως διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα

  • Δημιουργείται ειδικό σύστημα για την αξιολόγηση και την κατάταξη με φθίνουσα σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων, της γνωστής σε όλους διαδικασίας συγκριτικής αξιολόγησης.


Τα κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνεται αυτή η αξιολόγηση είναι ενεργειακά, κατά κύριο λόγο, αλλά και κοινωνικά. Πιο συγκεκριμένα: Αυξημένη εξοικονόμηση ενέργειας, βαθμοημέρες, αρχική (πριν την ένταξη στο Πρόγραμμα) ενεργειακή κλάση, παλαιότητα κατασκευής, εισόδημα. Ενώ τα κοινωνικά κριτήρια θα λαμβάνουν υπ’ όψιν τα εξής: Μακροχρόνια άνεργοι, ΑΜΕΑ, εξαρτώμενα μέλη, μονογονεϊκή οικογένεια


Κάθε κριτήριο θα έχει συγκεκριμένη βαρύτητα για τη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας.


Ο διαμοιρασμός των πόρων του Προγράμματος προσπαθούμε να γίνει, ανά νομό, και όχι ανά περιφέρεια όπως πριν.

Θα ληφθούν υπόψιν οι βαθμοημέρες για την κατανομή των πόρων. Ταυτόχρονα όμως οι βαθμοημέρες θα αποτελούν και κριτήριο για τη βαθμολογία και επομένως την προτεραιοποίηση των αιτήσεων.


Ακόμη για πρώτη φορά στο Πρόγραμμα εντάσσεται και η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου, η οποία θα είναι υποχρεωτική για την αίτηση στο Εξοικονομώ και θα επιδοτείται.


Επαναπροσδιορίζονται οι επιδοτήσεις και αναδιαρθρώνονται οι κόφτες, ούτως ώστε να είναι περισσότεροι οι πολίτες που μπορούν να ενταχθούν και να επωφεληθούν από αυτό.


Στόχος είναι να ενταχθούν 50.000 κατοικίες και να “πέσουν” στην αγορά, μαζί με την αναμενόμενη μόχλευση κοντά στο 1 δισ. ευρώ αν είναι δυνατόν και να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή εξοικονόμηση.


Πηγή: https://energypress.gr/news/exoikonomo-aytonomo-ayta-eina-ta-kritiria-epidotisis-kai-axiologisis-ton-aitiseon-tin-epomeni


Πολιτικός Μηχανικός Κέρκυρα Σιδάρι Ενεργειακά Πιστοποιητικά Τοπογραφικά Οικοδομικές Άδειες Αυθαίρετα

Featured Posts
Δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμη αναρτήσεις σε αυτήν τη γλώσσα
Μείνετε συντονισμένοι...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square