top of page

Δήλωση τ.μ. σε ΟΤΑ & Παράταση προθεσμιών μέχρι 30.6.2020

Εδώ και αρκετές ημέρες έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο η ιστοσελίδα δήλωσης - διόρθωσης των τετραγωνικών μέτρων των ιδιοκτησιών για τους ενδιαφερόμενους πολίτες. Συγκεκριμένα ο κάθε ιδιώτης μπορεί επισκεπτόμενος το σύνδεσμο https://tetragonika.govapp.gr/ να δηλώσει - διορθώσει τα τ.μ. των κτιρίων, με σκοπό τον ορθό υπολογισμό των τελών και φόρων που πρέπει να εισπράττονται από τους ΟΤΑ.


Χρήσιμο για να μπορεί κάποιος πολίτης να προβεί στην ορθή δήλωση των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων του, είναι να απευθυνθεί σε έμπειρο μηχανικό (τηλ. 2661600773), ώστε με ακρίβεια να υπολογιστεί η επιφάνεια των κτιρίων, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο λανθασμένες δηλώσεις και τυχόν μελλοντικά προστίματα.


Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 της ΠΝΠ της 11ης Μαρτίου 2020 παρατείνεται η προθεσμία διόρθωσης των τετραγωνικών στους δήμους μέχρι 30.6.2020.


Ένας χρήσιμος οδηγός ερωτο-απαντήσεων σχετικά με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας των δηλώσεων τ.μ. ακολουθεί:


1. Ποιος δικαιούται να υπαχθεί στη ρύθμιση της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019;


Δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση έχει κάθε ιδιοκτήτης κτίσματος ή οικοπέδου που δεν το έχει δηλωμένο στον οικείο δήμο, καθώς και κάθε ιδιοκτήτης που το έχει δηλώσει με μικρότερο εμβαδόν από το πραγματικό, όπως διαμερίσματα, μονοκατοικίες, καταστήματα, γραφεία, αποθήκες, βοηθητικούς χώρους κτιρίων και πολυκατοικιών, βιοτεχνικούς και βιομηχανικούς και ακάλυπτους χώρους, νόμιμα ή τακτοποιημένα αυθαίρετα.


2. Ποιες επιφάνειες ακινήτων υπάγονται στη ρύθμιση αυτή;


Η ρύθμιση αυτή καλύπτει ενδεικτικά τις επιφάνειες ακινήτων που είχαν δηλωθεί ελλιπώς, επιφάνειες ακινήτων τα οποία δεν δηλώθηκαν ποτέ για την υποβολή τους σε δημοτική φορολογία, αλλά και τις επιφάνειες ακινήτων που δεν ηλεκτροδοτήθηκαν ποτέ.


3. Τι δικαιούται να κάνει κάθε ιδιοκτήτης και γιατί;


Κάθε ιδιοκτήτης μπορεί να υποβάλει δήλωση με τα πλήρη και ορθά στοιχεία των επιφανειών όλων των ακινήτων του, ηλεκτροδοτούμενων και μη. Με τη δήλωση αυτή θα απαλλαγεί από όλες τις αναδρομικές οφειλές πολλών ετών και από οποιοδήποτε πρόστιμο ή προσαύξηση, όπως προέβλεπε η σχετική νομοθεσία, ιδιαίτερα για τις τακτοποιήσεις αυθαίρετων ακινήτων.


4. Από ποιες κατηγορίες φόρων και τελών απαλλάσσει αναδρομικά η ρύθμιση αυτή;


Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει κάθε είδους φόρους, τέλη και εισφορές προς τους δήμους της χώρας, ήτοι τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων και το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ).


5. Μέχρι πότε πρέπει να υποβληθούν οι δηλώσεις αυτές;


Η προθεσμία που ορίζει η διάταξη αυτή είναι μέχρι την 30η Ιουνίου 2020.


6. Ποια είναι τα οφέλη της εμπρόθεσμης υποβολής δήλωσης στην «Πλατφόρμα Δήλωσης Διόρθωσης Τ.Μ. Ακινήτων» για τους υπόχρεους;


Η απαλλαγή από πρόστιμα ή αναδρομικές χρεώσεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Τυχόν διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές που προκύπτουν από την υποβολή των δηλώσεων υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1η/1/2020, με εξαίρεση το ΤΑΠ για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα.


7. Πού και πώς πρέπει να υποβληθούν οι δηλώσεις αυτές;


Οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται σε διαδικτυακή ηλεκτρονική εφαρμογή, που ονομάζεται «Πλατφόρμα Δήλωσης Διόρθωσης Τ.Μ. Ακινήτων» και έχει τεθεί σε λειτουργία από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://tetragonika.govapp.gr/. Για να εισέλθει κάποιος σ’ αυτήν και να διεκπεραιωθεί η διαδικασία δήλωσης των «ξεχασμένων» τετραγωνικών απαιτούνται τα ακόλουθα τέσσερα βήματα, τα οποία περιγράφονται συνοπτικά ως εξής:

Βήμα 1: Σύνδεση στο σύστημα μέσω των στοιχείων πρόσβασης (μέσω user name και κωδικού πρόσβασης) στο TAXISnet.Βήμα 2: Δημιουργία μιας δήλωσης για κάθε ακίνητο για το οποίο ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να προχωρήσει στη διόρθωση των στοιχείων των τετραγωνικών μέτρων, επιλέγοντας αρχικά το δήμο στον οποίο ανήκει.Βήμα 3: Επιλογή του ακινήτου που επιθυμεί να διορθώσει από τη λίστα όλων των ιδιοκτησιών του και τροποποίηση του αριθμού των τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με τα πραγματικά.Βήμα 4: Υποβολή της δήλωσης.

Ειδικότερα, κάθε ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης ακινήτου μπορεί με τους κωδικούς που έχει για να αποκτά πρόσβαση στις υπηρεσίες του TAXISnet να εισέρχεται και στη συγκεκριμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα και να δηλώνει υπεύθυνα στον οικείο δήμο, συμπληρωματικά ή και αρχικά, το πραγματικό σημερινό εμβαδόν κάθε ιδιοκτησίας του που ηλεκτροδοτείται ή και που δεν ηλεκτροδοτείται, ή και δεν ηλεκτροδοτήθηκε ποτέ, τακτοποιημένο ή μη, το οποίο θα πρέπει να συμπίπτει με το εμβαδόν που είναι δηλωμένο στο Ε9.

Δεν απαιτείται η αυτοπρόσωπη προσέλευση των πολιτών σε καμία υπηρεσία ούτε η συνυποβολή κάποιου δικαιολογητικού.


8. Τι θα συμβεί αν δεν δηλωθούν εμπρόθεσμα, μέχρι 30-6-2020, τα πρόσθετα εμβαδά;


Μετά τη λήξη της προθεσμίας οικειοθελούς δήλωσης θα ισχύσουν ξανά οι προηγούμενες διατάξεις που προέβλεπαν αναδρομικές οφειλές με πρόστιμα, οι οποίες θα ενεργοποιηθούν είτε όταν αρχίσουν οι διασταυρώσεις των στοιχείων του ΔΕΔΔΗΕ με τα στοιχεία του Ε9, στα οποία έχουν πλέον πρόσβαση οι ΟΤΑ της χώρας, είτε όταν ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης ή οι κληρονόμοι του ζητήσουν πιστοποιητικό μη οφειλής ΤΑΠ για μεταβίβαση, γονική παροχή ή αποδοχή κληρονομιάς του ακινήτου.


9. Τι θα συμβεί με όσους υπέβαλαν δηλώσεις διόρθωσης των επιφανειών των ακινήτων τους στους δήμους πριν από τη δημοσίευση του ν. 4647/2019, δηλαδή πριν από τα μέσα Δεκεμβρίου 2019, και βεβαιώθηκαν εις βάρος τους τα σχετικά ποσά δημοτικών τελών;


Για όσους έχουν ήδη δηλώσει τις πραγματικές επιφάνειες των ακινήτων τους στους δήμους πριν ψηφιστεί η ευνοϊκή ρύθμιση της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019, θα τεθεί σε ισχύ μια άλλη ευνοϊκή ρύθμιση, που προβλέπει διαγραφή των ήδη βεβαιωμένων οφειλών δημοτικών φόρων και τελών και των ήδη επιβληθέντων προστίμων μέχρι και τις ημερομηνίες στις οποίες υπέβαλαν τις διορθωτικές δηλώσεις. Ωστόσο, δεν θα μπορούν να πάρουν πίσω όσα χρήματα έχουν ήδη καταβάλει έναντι των συγκεκριμένων οφειλών.


10.Ερωτήσεις σχετικά με τη λειτουργία της «πλατφόρμας».


Τι σημαίνουν οι καταστάσεις της δήλωσής μου;

Μια δήλωση μπορεί να βρίσκεται σε μία από τις παρακάτω καταστάσεις:

Προσωρινά αποθηκευμένη: Έχετε συμπληρώσει σωστά όλα τα απαραίτητα στοιχεία της δήλωσής σας και την έχετε αποθηκεύσει στην εφαρμογή, χωρίς όμως να την έχετε αποστείλει στον οικείο δήμο.Έχει υποβληθεί: Έχετε επιλέξει οριστικοποίηση της δήλωσης και την έχετε αποστείλει στον οικείο δήμο.Σε επεξεργασία: Αρμόδιος υπάλληλος του οικείου δήμου έχει ξεκινήσει την επεξεργασία της δήλωσής σας. Σε αυτή την κατάσταση δεν μπορείτε πλέον να την επεξεργαστείτε ή να τη διαγράψετε.Ολοκληρώθηκε: Αρμόδιος υπάλληλος του οικείου δήμου έχει ολοκληρώσει την επεξεργασία της δήλωσής σας.Απορρίφθηκε: Αρμόδιος υπάλληλος του οικείου δήμου απέρριψε τη δήλωσή σας.


11. Έχω κάνει δήλωση. Μπορώ να την επεξεργαστώ;


Για να μπορέσετε να επεξεργαστείτε μια δήλωσή σας, θα πρέπει:

είτε να μην έχει οριστικοποιηθεί,είτε να έχει οριστικοποιηθεί αλλά να μη βρίσκεται σε κατάσταση επεξεργασίας. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να κάνετε αναίρεση οριστικοποίησης, να προχωρήσετε στις αλλαγές που θέλετε, να την αποθηκεύσετε προσωρινά και να την οριστικοποιήσετε ξανά.


12. Πώς μπορώ να συμπληρώσω τον αριθμό παροχής;


Ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος είναι ο αριθμός που βρίσκεται χτυπημένος στην ασημί μεταλλική πλακέτα που βρίσκεται στο κουτί του μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος (της ΔΕΗ ή άλλου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας).

Ολόκληρος ο αριθμός βρίσκεται στον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος (της ΔΕΗ ή άλλου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας) στην πρώτη σελίδα πάνω δεξιά με την ένδειξη Αριθμός Παροχής.

Για παράδειγμα, στην ένδειξη Αριθμός Παροχής αναγράφεται π.χ. 1 23456789-02 5

Ο πρώτος αριθμός (1), που χωρίζεται με διάστημα από τα επόμενα 8, είναι ο κωδικός περιοχής όπου βρίσκεται ο μετρητής.Οι επόμενοι οκτώ αριθμοί (23456789), που χωρίζονται με παύλα από τα επόμενα 2, είναι το νούμερο που είναι χτυπημένο στην πλακέτα.Οι δύο επόμενοι αριθμοί (02) μετά την παύλα είναι ο αριθμός διαδοχής, που αλλάζει (αυξάνεται) όταν ο μετρητής (ρολόι) αλλάζει πάροχο ή κάτοχο. Οι αριθμοί που πρέπει να συμπληρώσετε στο πεδίο «Αριθμός Παροχής» είναι οι 8 αριθμοί της 2ης οδηγίας.


Πηγή: https://tetragonika.govapp.gr/, https://www.newsbeast.gr/financial/arthro/6081503/oi-12-erotiseis-sos-gia-ta-adilota-tetragonika


Βασιλειαδης Ιωάννης Πολιτικος Μηχανικος Κερκυρα Σιδαρι Αυθαιρετα

Featured Posts
Δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμη αναρτήσεις σε αυτήν τη γλώσσα
Μείνετε συντονισμένοι...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page