Παράταση Ισχύος Εκδοθείσων Οικοδομικών Αδειών

Παρατάσεις ισχύος οικοδομικών αδειών:

Μετά και τη δημοσίευση στο τεύχος Α' Φύλλο 150 της 30/07/2022 της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ανακοινώθηκε το εξής:

Η ισχύς των οικοδομικών αδειών, των αδειών δόμησης και των τυχών αναθεωρήσεων αυτών που προβλέπονται στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 50 του ν. 4495/2017, καθώς και όσων εκδόθηκαν σύμφωνα με τον ν. 4030/2011 (Α’ 249) μετά την 31.12.2017 ή τον ν. 4495/2017 έως τις 30.12.2020, παρατείνεται από τη λήξη της έως τις 31.12.2024.».


Στους χαλεπούς αυτούς καιρούς δίδεται επομένως μια ευκαιρία στους ιδιοκτήτες να αποπερατώσουν τις οικοδομικές εργασίες στα οικόπεδα - γήπεδά τους.Πολιτικός Μηχανικός Κέρκυρα Σιδάρι Βασιλειαδης Τοπογραφικά Ενεργειακά Πιστοποιητικά Αυθαίρετα Οικοδομικές Άδειε

Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων

Featured Posts
Δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμη αναρτήσεις σε αυτήν τη γλώσσα
Μείνετε συντονισμένοι...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square