ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Π.Δ. 6/23.12.1982

Καθορισμός οικισμών Κέρκυρας που υπάγονται στις διατάξεις του Π.Δ. 6/23.12.82

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΙΔΑΡΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Μείνετε συντονισμένοι...
Recent Posts