top of page

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 16-02-18

Η κυβέρνηση, μετά από τρία χαμένα χρόνια, ανακοίνωσε επιτέλους το νέο πρόγραμμα «Eξοικονομώ κατ’ Οίκον»,δίνοντας στη δημοσιότητα τον οδηγό του προγράμματος. Η έναρξη

υποβολής των αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 28 Φεβρουαρίου, όπως ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ.


Το χρονοδιάγραμμα υποβολής


Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα έναρξης υποβολής αιτήσεων, το ΥΠΕΝ έχει δεσμευθεί δημοσίως ότι το πληροφοριακό σύστημα θα ανοίξει μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2018. Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση του ΥΠΕΝ, η διασύνδεση των τραπεζών με το πληροφοριακό σύστημα ξεκινά σταδιακά από σήμερα 15 Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθεί μέχρι τέλους του μήνα.

Ωστόσο, επειδή δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη η σχετική Υπουργική Απόφαση του νέου Εξοικονομώ σε ΦΕΚ, είναι πιθανό να καθυστερήσει λίγο αυτή η διασύνδεση, καθώς υπάρχει θέμα νομιμότητας. Σημειώνουμε επίσης ότι με βάση τον Οδηγό του νέου προγράμματος, η όλη διαδικασία θα εκτελείται μέσω του πληροφοριακού συστήματος της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος http://exoikonomisi.ypen.gr.


Εφιστούμε την προσοχή ότι αυτή η διεύθυνση είναι διαφορετική από την διεύθυνση http://exoikonomisi.ypeka.gr/ πάνω στην οποία «έτρεχε» ενημέρωση για το προηγούμενο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ ́οίκον». Και αυτό παρά το ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντις και Ενέργειας εξακολουθεί να χρησιμοποιεί επισήμως ως ιστοσελίδα του το www.ypeka.gr όχι το www.ypen.gr/.


Αρμόδιες πηγές τονίζουν ότι η καθυστέρηση δημοσίευσης της απόφασης σε ΦΕΚ είναι τυπική και δεν υφίσταται πρόβλημα (αν και με τις αλλεπάλληλες καθυστερήσεις που έχουν μεσολαβήσει, ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις...), ενώ σημειώνουν ότι η διασύνδεση των τραπεζών με το πληροφοριακό σύστημα είναι ουσιαστικό μέρος που πρέπει να έχει υλοποιηθεί πριν ανοίξει το σύστημα για τις αιτήσεις, καθώς στην ηλεκτρονική αίτησή του κάθε πολίτης θα πρέπει να δηλώσει αν θα προχωρήσει την υλοποίηση του προγράμματος με τραπεζικό δανεισμό ή όχι – και από αυτήν την επιλογή και μετά τροποποιείται και η διαδικασία έγκρισης.


Θυμίζουμε ότι στο νέο πρόγραμμα δεν υπάρχει πλέον υποχρέωση τραπεζικού δανεισμού. Δηλαδή όσοι ιδιοκτήτες έχουν την οικονομική δυνατότητα να βάλουν από την τσέπη τους τα χρήματα που απαιτεί το πρόγραμμα, μπορούν να κάνουν αίτηση απευθείας στο Υπουργείο, χωρίς να απευθυνθούν σε τράπεζα ούτε για δάνειο ούτε για αξιολόγηση. Σε αυτή την περίπτωση θα πάρουν από το ΕΤΕΑΝ την «άμεση ενίσχυση», δηλαδή την επιδότηση του κόστους, η οποία κυμαίνεται ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία που ανήκει ο καθένας και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας, όπως γράψαμε αναλυτικά.


Τονίζεται ότι η υποβολή αιτήσεων ορίζεται επισήμως μέχρι εξαντλήσεως των κεφαλαίων του Προγράμματος ανά Περιφέρεια (εν θα είναι το ίδιο για όλη τη χώρα) και πάντως όχι μετά την 31.12.2021, ενώ όπως αναλύσαμε στο πρώτο μέρος του ρεπορτάζ θα ακολουθηθεί χρονική σειρά.


Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης


Σημαντικό σημείο που διαφοροποιεί το νέο πρόγραμμα από το παλαιό είναι η υποχρέωση ολοκλήρωσης των ενεργειακών παρεμβάσεων μέσα σε εννέα μήνες από την έγκριση υπαγωγής. Η υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, δηλαδή η υλοποίηση του συνόλου των παρεμβάσεων και η εξόφληση των απαιτούμενων δαπανών με ίδια κεφάλαια (π.χ. έκδοσηαδειών, ασφαλιστικές εισφορές), η διενέργεια της 2ης ενεργειακής επιθεώρησης και η εξόφλησή της, η εξόφληση τυχόν μελετών ή και συμβουλευτικών υπηρεσιών η καταχώρηση στο πληροφοριακό σύστημα της πρώτης δήλωσης πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου (από τον Ωφελούμενο και στην περίπτωση πολυκατοικίας από τον εκπρόσωπο) επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα παραστατικά δαπανών και τα λοιπά δικαιολογητικά, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τον Ωφελούμενο εντός χρονικού διαστήματος εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Υπαγωγής (συμβατικός χρόνος υλοποίησης του έργου). Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μετά τις 16/06/2023. Σύμφωνα με όσα προβλέπει ο οδηγός (μένει να αποδειχθεί αν θα επιβεβαιωθεί στην πράξη...). Η καταβολή της επιχορήγησης και η εκταμίευση του συνολικού ποσού του δανείου ολοκληρώνεται εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου.


Πότε ξεκινά η επιλεξιμότητα των δαπανών


Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κατάταξης του ακινήτου. Ωστόσο, δώστε προσοχή στο ότι δεν είναι επιλέξιμα έργα τα οποία, βάσει των προσκομιζόμενων παραστατικών δαπάνης, έχουν ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό αντικείμενο ή έχουν εκτελεστεί πλήρως μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.


ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΙΔΑΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΔΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ CORFU CIVIL ENGINEER CONSTRUCTIONS BUILDING LICENCES TOPOGRAPHICAL SURVEYS LEGALIZATION OF ILLEGAL BUILDINGS ENERGY INSPECTIONS SIDARI


Featured Posts
Δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμη αναρτήσεις σε αυτήν τη γλώσσα
Μείνετε συντονισμένοι...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page