top of page

ΣΗΜΕΙΑ «ΚΛΕΙΔΙΑ» ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ & ΣΥΜΒΟΥ


Το ζήτημα της επιλογής μηχανικών για τα ΠΕΑ

Εξαιρετικά σημαντικό είναι το ζήτημα της επιλογής μηχανικού που θα συνεργαστεί κανείς στο πλαίσιο του προγράμματος.


Και αυτό γιατί αφενός αφορά την υλοποίηση του ίδιου του έργου – και την ποιότητά του, ώστε να επιτευχθεί πράγματι ο φιλόδοξος ενεργειακός στόχος σε κάθε κατηγορία αλλά και γιατί ο μηχανικός που θα διενεργήσει ενεργειακή επιθεώρηση σε κάθε κατοικία είναι κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας.


Εξάλλου, όπως προκύπτει από τον Οδηγό, ο μηχανικός που θα διενεργήσει την αρχική επιθεώρηση θα προτείνει τις απαραίτητες εργασίες και ο μηχανικός που θα εκτελέσει τη δεύτερη επιθεώρηση (μετά το τέλος του έργου) θα πιστοποιήσει και θα τεκμηριώσει τόσο την επίτευξη των στόχων όσο και τα στοιχεία, αναλυτικά, που το αποδεικνύουν!


Έτσι, πρακτικά, οι μηχανικοί που θα εκδώσουν τα ΠΕΑ γίνονται και ελεγκτές του πραγματικού αντικειμένου του έργου που επιδοτεί το νέο «Εξοικονομώ» σε κάθε κατοικία. Σημειώνουμε ότι εκτός του μηχανικού – ενεργειακού επιθεωρητή που θα εκδώσει το πρώτο και το δεύτερο ΠΕΑ (είτε είναι ο ίδιος είτε άλλος) το πρόγραμμα επιτρέπει (και επιχορηγεί) και τη χρησιμοποίηση συμβούλου έργου.Το ζήτημα της επιλογής συμβούλων έργου

Από το πρόγραμμα επιχορηγείται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμβουλος έργου από κάθε ενδιαφερόμενο.


Ο σύμβουλος έργου θα μπορεί να αναλάβει τα σχετικά με την υποβολή της αίτησης, την παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ολοκλήρωσης του έργου συμπεριλαμβανομένης της προσκόμισης των δικαιολογητικών έως την τελική εκταμίευση.


Σύμφωνα με τον οδηγό του Προγράμματος, ο σύμβουλος έργου έχει, απέναντι στον Ωφελούμενο, κατ’ ελάχιστον την υποχρέωση:


• της ενημέρωσης του Ωφελούμενου για τα εισερχόμενα ηλεκτρονικά μηνύματα από το Πληροφοριακό Σύστημα, των ενεργειών που απαιτούνται και τις αντίστοιχες προθεσμίες που έχει ο Ωφελούμενος για την διεκπεραίωσή τους,


• όλων των καταχωρήσεων για την υποβολή της αίτησης στο Πληροφορικό Σύστημα του Προγράμματος, της αναλυτικής καταγραφής των προτεινόμενων παρεμβάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα, όπως καταγράφονται στο έντυπο «Πρόταση Παρεμβάσεων» που υπογράφει ο Ενεργειακός Επιθεωρητής και το έντυπο «επιμερισμού κόστους» σε περίπτωση πολυκατοικίας,


• της επισύναψης όλων των δικαιολογητικών στην μορφή που απαιτείται από το Πληροφοριακό Σύστημα,


• της αναλυτικής καταγραφής των υλοποιημένων παρεμβάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα, όπως καταγράφονται στο έντυπο «Καταγραφή Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωση Έργου» που υπογράφει ο Ενεργειακός Επιθεωρητής και το έντυπο «επιμερισμού κόστους» σε περίπτωση πολυκατοικίας,


• της αναλυτικής καταγραφής στο Πληροφοριακό Σύστημα των παραστατικών δαπανών και της επισύναψης των παραστατικών δαπανών και δικαιολογητικών πληρωμής. Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, δεν είναι υποχρεωτικό ο σύμβουλος έργου να είναι μηχανικός, ωστόσο είναι προφανές ότι θα πρέπει να γνωρίζει πλήρως, επαρκώς και αναλυτικά όλα όσα περιλαμβάνονται στα σχετικά έντυπα.Το «τιμολόγιο επιχορήγησης» για εργασίες μηχανικού

Οι εργασίες μηχανικού αποτελούν βασικό κομμάτι του προγράμματος καθώς αναλαμβάνουν αφενός την έκδοση των απαραίτητων Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης αλλά και τις εργασίες συμβούλου ή/και τις απαραίτητες άδειες – πάντα με την προϋπόθεση που αναλύσαμε ανωτέρω για τα ασυμβίβαστα.


Σύμφωνα με τον Οδηγό, επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα σε ποσοστό 100% της δαπάνης, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης σε αυτό και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου:


Το κόστος που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων. H επιλέξιμη αμοιβή ανά ενεργειακή επιθεώρηση συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. καθορίζεται ως εξής:

i) για μονοκατοικία ή διαμέρισμα, η αμοιβή καθορίζεται σε 62 € επαυξημένη κατά 1,86 €/τ.μ. ωφέλιμης επιφανείας της ιδιοκτησίας, με μέγιστο επιλέξιμο ποσό ανεξαρτήτως επιφάνειας τα 310,0 €,

για κτήρια πολλών ιδιοκτησιών κατοικίας (πολυκατοικία), όταν η επιθεώρηση αφορά στην πολυκατοικία, η αμοιβή καθορίζεται σε 62 € επαυξημένη κατά 1,24 €/τ.μ. συνολικής επιφανείας της «πολυκατοικίας», με μέγιστο επιλέξιμο ποσό ανεξαρτήτως επιφάνειας τα 806,0 €.


Η αμοιβή του συμβούλου έργου σχετικά με την υποβολή της αίτησης, την παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ολοκλήρωσης του έργου συμπεριλαμβανομένης της προσκόμισης των δικαιολογητικών έως την τελική εκταμίευση, μέχρι του ποσού των 248 € ανά επιμέρους αίτηση, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Σε περίπτωση πολυκατοικίας, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο ίδιος σύμβουλος έργου για όλους τους ωφελούμενους και η αμοιβή του ορίζεται μέχρι του ποσού των 248 € συν 62 € για κάθε επιπλέον του πρώτου διαμερίσματος, με μέγιστο συνολικό ποσό 620 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.


Η αμοιβή για τυχόν μελέτες και εγκρίσεις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία για την ορθή υλοποίηση παρεμβάσεων (όπως για παράδειγμα αμοιβή για έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, αμοιβή για μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου κλπ), μέχρι ποσού 248 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Σε περίπτωση πολυκατοικίας η αμοιβή για μελέτες ορίζεται μέχρι του ποσού των 248 € συν 62 € για κάθε επιπλέον του πρώτου διαμερίσματος, με μέγιστο συνολικό ποσό 620 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Για μονοκατοικία και μεμονωμένο διαμέρισμα, το συνολικό μέγιστο επιλέξιμο κόστος για τα 1, 2 και 3 δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 992 € ανά αίτηση, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Σε περίπτωση πολυκατοικίας το συνολικό μέγιστο επιλέξιμο κόστος για τα 1, 2 και 3 δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 2.604 € συνολικά, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.


Σημειώνεται ότι o τελικός επιλέξιμος προϋπολογισμός (συνολικός και παρεμβάσεων) καθορίζεται βάσει των προσκομισθέντων παραστατικών δαπανών και δεν μπορεί να υπερβαίνει τον επιλέξιμο προϋπολογισμό της απόφασης υπαγωγής (συνολικό και παρεμβάσεων) καθώς και τα επιμέρους ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών του προγράμματος.


Ειδικά για τις αμοιβές των ανωτέρω περιπτώσεων (1, 2 και 3) δεν επιτρέπεται η υπέρβαση των ποσών που έχουν εγκριθεί με την απόφαση υπαγωγής για την κάθε περίπτωση.


ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΙΔΑΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΔΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ CORFU CIVIL ENGINEER CONSTRUCTIONS BUILDING LICENCES TOPOGRAPHICAL SURVEYS LEGALIZATION OF ILLEGAL BUILDINGS ENERGY INSPECTIONS SIDARIFeatured Posts
Δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμη αναρτήσεις σε αυτήν τη γλώσσα
Μείνετε συντονισμένοι...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page