Αυθαίρετη Δόμηση Ενημέρωση Ν.4495 & Μελέτες Στατικής Επάρκειας

Στο φλέγον τομέα της αντιμετώπισης της αυθαίρετης δόμησης, ο πιο πρόσφατος Νόμος αντιμετώπισης αυτής - 4495/2017- έχει δεχθεί από το διάστημα έναρξης της ισχύος του (περασμένος Νοέμβρης 2017) αρκετές αλλαγές. Οι νόμοι Ν.4546/18 & Ν.4513/18 έχουν επιφέρει τις πιο πρόσφατες αλλαγές.

Επίσης το πολύ σημαντικό ζήτημα της εκπόνησης μελέτης στατικής επάρκειας ανάλογα με την περίπτωση του αυθαιρέτου έχει διευθετηθεί με το ΦΕΚ Β 1643 του 2018.

Προς ενημέρωση λοιπόν όλων των ενδιαφερόμενων μερών συγκεντρώνονται παρακάτω η Νομοθεσία αυτή ώστε να αποτελέσει ένα καλό οδηγό στην προσπάθεια της βέλτιστης αντιμετώπισης της αυθαίρετης δόμησης.

Ν, 4495 Αυθαίρετη Δόμηση με τις πρόσφατες ενημερώσεις

Ν.4495 / 2017 με τις αναθεωρήσεις Ν.4546/18 & Ν.4513/18

Ν, 4495 Αυθαίρετη Δόμηση με τις πρόσφατες ενημερώσεις

ΦΕΚ Β 1643 / 2018 για Μελέτες Στατικής Επάρκειας

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΕΣΥΛΛΑ 17 ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Μείνετε συντονισμένοι...
Recent Posts